Klant in beeld – Nucleuszorg

Maak kennis met onze klanten! In de rubriek ‘klant in beeld’ stellen zij zich graag aan u voor. Lees hier het verhaal van Anouchka van Miltenburg, directeur/bestuurder bij de Zeeuws-Vlaamse huisartsenorganisatie Nucleuszorg in Terneuzen.

 

Nucleuszorg is een organisatie van en voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. De coöperatie faciliteert de huisartsenposten (HAP) in Terneuzen en Oostburg, ondersteunt huisartsen bij het managen van hun praktijk en initieert innovatieve projecten. Ook vertegenwoordigt Nucleuszorg de huisartsen in een zorggroep die samen afspraken maken over het leveren van chronische zorg. Dat de huisartsenzorg voor flink wat uitdagingen staat, wordt tijdens het gesprek met Anouchka al snel duidelijk. “Door de toenemende vergrijzing is er een tekort aan huisartsen en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Tel daarbij op dat Zeeuws-Vlaanderen de meest vergrijsde regio is van Nederland. Dus de zorgvraag stijgt, terwijl het aanbod afneemt.”

 

Nieuwe positionering nodig

Daarbij zit Nucleuszorg in een transitie. Anouchka: “Sinds 2019 willen zorgverzekeraars dat we meer overkoepelend organiseren. Dat we niet alleen uitvoeren, maar ook beleid maken. Dat vraagt veel van onze manier van samenwerken en onze positionering. Daar hoort een nieuwe meerjarenstrategie bij. Ik heb toen bewust voor Janse & Janse gekozen: een partij die niet gespecialiseerd is in de zorg – die kennis hebben we immers zelf. Juist een meer bedrijfsmatige, frisse blik leek mij nuttig. Daar kunnen we van leren!”

 

Om te beginnen zijn we gaan brainstormen: waar lopen we tegenaan, wat moet er gebeuren en wie is waarvoor verantwoordelijk? Op alle niveaus zijn we hiermee aan de slag gegaan: met het managementteam, het bestuur en de toezichthouders. Dat hele proces heeft een jaar geduurd. Dat lijkt lang, maar gaf ons de tijd om iedereen mee te nemen en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.”

 

Onderzoeken en analyses

Er werd tijdens het traject een SWOT-analyse gemaakt, een tevredenheidsonderzoek gedaan onder huisartsen over de HAP, een behoefteonderzoek onder de huisartspraktijken en momenteel loopt er nog een medewerkerstevredenheidsonderzoek. “Die onderzoeken geven inzicht en een duidelijke onderbouwing”, vervolgt Anouchka. “Zo krijg je boven tafel waar de knelpunten zitten. Soms is het erg confronterend. Maar wat mij betreft tonen de uitkomsten ook aan dat de verschillen minder groot zijn dan dat ze beleefd worden – dat wat we willen bereiken niet erg verschilt. Het vormt een goede basis om op verder te bouwen.”

 

Duidelijke doelen en taakverdeling

Onlangs heeft Anouchka het nieuwe strategische meerjarenbeleidsplan gepresenteerd. “Dat plan is heel concreet. Wat we gaan doen, waarom we het doen en wat de meerwaarde daarvan is. Ook zijn er duidelijke taken geformuleerd voor alle niveaus. Zonder Janse & Janse hadden we nooit zo goed de diepte in kunnen gaan. Ze hebben het hele proces goed begeleid en zijn steeds kritische vragen blijven stellen. Maar wel op een persoonlijke, prettige manier. We hebben meer inzicht in wat we doen, waar behoefte aan is en waar onze blinde vlekken zitten. Die kunnen we nu verbeteren. En we weten wat we wél goed doen. Gelukkig hebben we ook veel complimenten gekregen.”

 

Of Anouchka andere organisaties ook zo een traject zou aanraden? “Ik heb het als heel prettig ervaren. Maar weet wel waar je aan begint: op scherpe vragen komen ook scherpe antwoorden. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Scarlett en haar team zijn toegankelijk, verbindend en kritisch. Daar hebben wij veel aan gehad.”

Anouchka van Miltenburg