Verandertrajecten

Een organisatie is continu in beweging. De ene verandering is ingrijpender dan de andere. Om stappen te maken is richting en transparantie van belang. Wanneer de koers duidelijk is, zullen de medewerkers hier onderdeel van worden en maximale betrokkenheid tonen.

 

Onze werkwijze

Wij ondersteunen organisaties bij verandertrajecten door een adviserende en coördinerende rol aan te nemen. Wij stellen samen met onze klant een programma op wat uiteindelijk resulteert in de gewenste richting, stap voor stap. U staat er niet alleen voor. Wij begeleiden het proces van begin tot eind. Daarnaast kunt u altijd rekenen op een luisterend oor.

 

Ons aanbod

– Brainstormsessie(s)

– Strategiesessie

– Interventieplan voor verandertraject

– Structureren processen

– Klanttevredenheidsonderzoek

– Coaching

 

Wij werken onder andere met de methode Lego Serious Play. Klik hier voor meer informatie over deze methode.

“Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.”