Klant in beeld – Adrz

Maak kennis met onze klanten! In de rubriek ‘klant in beeld’ stellen zij zich graag aan u voor. Lees hier het verhaal van Willeke Adriaanse en Rens Oele, allebei teamleider op de afdeling Functioneel Beheer van het Admiraal de Ruyterziekenhuis (Adrz) in Goes.

 

Digitale werkprocessen

Achter de schermen gebeurt er bij het Adrz ontzettend veel; daar heb je als patiënt geen weet van. Zo richten de medewerkers van de afdeling Functioneel Beheer het computersysteem zó in dat het aansluit bij de werkprocessen van artsen en verpleegkundigen. Dat geldt ook voor het patiëntenportaal, waar afspraken worden ingepland en uitslagen zijn te zien. En tijdens de corona-pandemie werd veel gebruikgemaakt van beeldbellen en moesten allerlei processen op stel en sprong anders worden ingericht. Ook daar was deze afdeling voor verantwoordelijk.

 

Handvatten voor coaching

Bij de afdeling Functioneel Beheer werken dertien medewerkers en twee teamleiders. Willeke Adriaanse is een van hen. “Ruim dertig jaar geleden startte ik bij Adrz, als assistent microcomputers. Ik heb in al die jaren heel diverse functies bekleed en veel geleerd. Toch wil ik me blijven ontwikkelen, zeker op het gebied van coaching.” Haar collega Rens Oele vult aan: “Ik werk sinds 2008 bij Adrz en had net als Willeke behoefte aan handvatten om het team beter te kunnen leiden. Zo bracht onze leidinggevende ons in contact met Janse & Janse.”

 

Zelfinzicht en leidinggeven

Willeke en Rens hebben inmiddels drie modules met Scarlett doorlopen. “We begonnen met de module zelfinzicht”, blikt Willeke terug. “Dat was heel intensief; je leert jezelf echt kennen. Rens en ik zijn heel verschillend en vullen elkaar goed aan. Tijdens het brainstormen met Scarlett was er meteen een heel open sfeer. Daardoor kregen we nieuwe inzichten en verbeterde onze samenwerking.” De tweede module ging over situationeel leidinggeven. Rens: “We hebben een scan gedaan waarin zaken aan bod kwamen als: hoe opereer je op de werkvloer, wat is jouw stijl van leidinggeven en hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Door deze eerste sessies ontstond een totaalbeeld van wie je bent en hoe je opereert. Dat was heel waardevol.”

 

Toegevoegde waarde

De derde module die op de agenda stond, was de toekomst van het team. Willeke: “Wat willen we de komende jaren bereiken en hoe doen we dat? Scarlett bleef hierbij hameren op de vraag: wie is jullie klant? Daar doe je het immers voor. Toen wij ons realiseerden dat dat de mensen op de werkvloer zijn, zijn we hen gaan interviewen om hun behoeften te achterhalen. Doordat we daar nu inzicht in hebben, gaan we onze manier van werken aanpassen. Hun wensen zijn daarbij ons uitgangspunt – zo creëren we meer toegevoegde waarde.” Rens vertelt dat Janse & Janse ook nog een teamdag heeft begeleid. “Toen zijn we aan de slag gegaan met kernkwaliteiten en kernkwadraten. Dat gaf het team veel inzicht en dat effect was meteen merkbaar.”

 

Ervaringsdeskundige

Willeke en Rens volgen nu in de vierde module, het nazorgtraject. Ze ervaren nu al de positieve invloed van het in totaal anderhalf jaar durende traject. “We hebben een grote stap gemaakt. Nu ons doel helderder is, merken we dat er in de besluitvorming beter naar ons wordt geluisterd. De persoonlijke aanpak van Scarlett heeft hier enorm bij geholpen. Ze heeft veel inzicht en een berg ervaring, gebruikt heel aansprekende praktijkvoorbeelden en schudt je wakker. Dat ging af en toe gewoon in het Zeeuws – daardoor voel je je meteen op je gemak.”

Rens Oele en Willeke Adriaanse