LEGO SERIOUS PLAY

LEGO SERIOUS PLAY is een unieke methode voor onder meer strategie- en visieontwikkeling, teamontwikkeling, veranderprocessen, creatief denken, het opzetten van plannen of om simpelweg verschil in inzicht over een vraagstuk met elkaar te bespreken. LEGO SERIOUS PLAY is ook bij uitstek geschikt om groepen mee te nemen in verander- en verbeterprocessen. Hen te laten zien welke uitdagingen er in verandering liggen en hiervoor enthousiast te maken!

 

Iedere deelnemer aan tafel doet mee en is daardoor 100% betrokken bij het proces. Dat is de kracht van LEGO SERIOUS PLAY. Iedere deelnemer tijdens een werksessie of workshop levert een bijdrage aan het vraagstuk of de oplossing. Er gaat geen kennis verloren en iedereen kan zijn mening geven. Er wordt met behulp van de bekende steentjes driedimensionaal gebouwd, gepresenteerd en gereflecteerd. Door middel van verhelderende vragen, het delen van inzichten, het leggen van verbanden en het maken van keuzes werken we aan een gezamenlijke visie, afspraken en strategieën.  De uitkomsten worden altijd gedragen door alle teamleden waardoor de kans op succes stijgt. De beleving is uniek, het resultaat verassend!

LEGO SERIOUS PLAY is een door de wetenschap onderbouwde, bewezen en zeer effectieve methode.
Een facilitator zorgt voor een gestructureerde aanpak. Janse & Janse is gecertificeerd facilitator van LEGO SERIOUS PLAY.