Strategie

Welke ambities heeft uw organisatie? Welke kansen liggen er in de markt? Hoe speelt u in op de behoefte van uw klant? Kortom weet u waar u naar toe wilt met uw organisatie en hoe u dat wilt bereiken? Met een goede strategie kunt u een onderscheidende positie innemen binnen uw sector. Janse & Janse helpt u toekomstgericht te (blijven) denken en keuzes te maken. Produkten en diensten ontwikkelen die passen bij uw klanten en bij uw organisatie. Wij ondersteunen u bij het (her)inrichten van uw organisatie op basis van de gemaakte keuzes en bieden de nazorg die nodig is om ook op lange termijn uw strategische planning waar te maken.


Klantgerichtheid

Voor de meeste organisaties lijkt klantgericht werken vanzelfsprekend. Ruim 80% denkt ook dat ze klantgericht werkt. Toch is amper 15% van de klanten tevreden over de klantgerichtheid van de organisatie. Er valt hier een ‘wereld’ te winnen voor organisaties. Janse & Janse brengt de klantgerichtheid in kaart, ondersteunt en implementeert verbeteringen die leiden tot een optimale klantgerichtheid en trainen wij medewerkers in klantgericht denken en handelen.


Corporate image

Wie wil je zijn als organisatie en hoe zien anderen jou? Dat zijn de centrale vragen bij corporate image en corporate identity. Vanuit de gedachte dat een positief imago bijdraagt aan de positie die een organisatie inneemt op de markt, ondersteunt Janse & Janse bij het in kaart brengen van het imago, het “gat” tussen imago en identiteit en het implementeren van oplossingen ter verbetering. Daarbij bieden wij ook verschillende ondersteunende diensten aan op het gebied van public relations welke wij hebben ondergebracht in een speciaal MKB pr pakket dat je hier kunt downloaden;

MKB Pakket | Janse & Janse